Odbierz pieniądze już dziś

Nasz system znajduje pożyczki dla ponad 150 000 aplikantów co miesiąc, na całym świecie.

Potrzebujesz szybkiego kredytu?Wypełnij formularz, to zajmie Ci tylko 3 minuty!

loader
Twoja wiadomość nie została wysłana.
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z nami przez mail: info@volsor.com
Powrót do wniosku

Korzyści z naszej wyszukiwarki

advantage
Każdy może aplikować
advantage
Wszystko odbywa się online
advantage
100% dyskrecji gwarantowane
advantage
Przesyłanie danych jest absolutnie bezpieczne
advantage
Tylko zweryfikowane firmy kredytowe
advantage
Usługa jest bezpłatna!

8. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej 8777 MSR 8776 , stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

Ustawa o rachunkowości – załącznik nr 1 | Podatkowe Akty

kapitał obcy jest albo długoterminowy (wymagalność powyżej roku) albo krótkoterminowy (do roku). A skoro tak, to NWC może finansować tylko kapitał obcy długoterminowy (nie krótkoterminowy). Stąd też w NWC bierzemy tylko należności, zapasy i zobowiązania.

Główny Księgowy | Centrum Szkoleniowe FRR Katowice

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywó w
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywó w
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E )
(dla jednostek mikro, o któ rych mowa w art. 8 ust. 6a pkt 6, 8 i 9 oraz ust. 6b ustawy)

lub

G. Wynik finansowy netto ogó łem (A-B+C-D-E), w tym:

Kapitał obrotowy, kapitał obrotowy netto, kapitał stały

8. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

Akcja Bilans - Roczne sprawozdanie finansowe 2017

6d. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 6c, które:
6) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 96 ust. 5 pkt 5, art. 97 ust. 9 pkt 5, art. 98 ust. 9, art. 98a ust. 9, art. 98b ust. 5 lub art. 99 ust. 5 oraz
7) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 6c pkt 6 wielkości.

JAK OTRZYMAĆ KREDYT?

  • Wykonaj kilka kroków we wniosku o pożyczkę na naszej stronie

  • Zaczekaj kilka sekund i sprawdź niezobowiązującą ofertę kredytową od naszego partnera

  • Przeczytaj i przyjmij do wiadomości warunki pożyczki, a następnie przejdź dalej

  • Podążaj za krokami weryfikacyjnymi wyszczególnionymi przez firmę pożyczkową

  • Otrzymaj pieniądze na swoje konto bankowe!

Opinie klientów

W ostatnim badaniu, niemal 100% naszych klientów było zadowolonych.

Kiedykolwiek potrzebuję gotówki, wiem że znajdę najlepszą ofertę w waszej wyszukiwarce pożyczek. Dzięki!

review
Edyta Janiak
zadowolony klient

Wasza wyszukiwarka pożyczek zaoszczędziła mi wiele czasu – już nie muszę wypełniać wielu formularzy na różnych stronach internetowych.Dodatkowo, niemal natychmiast otrzymałem pieniądze.

review
Damian Talarek
zadowolony klient

Pilnie potrzebowałam pieniędzy, aby zapłacić ślusarzowi. Ogromnie pomogliście i otrzymałam to, czego potrzebowałam.

review
Anna Duran
zadowolony klient

Wypełniłem formularz, a firma do której zostałem dopasowany wysłała mi pieniądze tego samego dnia. Tak jak mówią „jak w reklamie”!

review
Michał Kowalski
zadowolony klient

KONTAKT

Strona jest połączona z zautomatyzowanym systemem, będącym wyszukiwarką usług finansowych – w szczególności pożyczek, kredytów, chwilówek i podobnych produktów finansowych. System przetwarza zgłoszenia od klientów zainteresowanych usługami kredytowymi firm trzecich. Sam nie dostarcza przy tym, żadnych usług finansowych, a jedynie służy do łączenia ze sobą zainteresowanych stron. Nie jest także odpowiedzialny za wybraną metodę promowania tej strony internetowej, jest ona przeprowadzana przez zewnętrzne programy partnerskie. System nie jest odpowiedzialny za żadne decyzje które możesz podjąć na podstawie zawartości strony.
Wyloguj się
Twoja wiadomość została wysłana z powodzeniem
Twoja wiadomość nie została wysłana.
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z nami przez mail: info@volsor.com
Powrót do wniosku

Aby wypisać się z biznesowej wysyłki, proszę wpisz swój adres mailowy

X
Zgadzam się na postanowienia Polityki Prywatności oraz Regulaminu
X
Zgadzam się na postanowienia Polityki Prywatności oraz Regulaminu